Biorezonans

Biorezonans

Son illərdə səs tezlikləri ilə həyata keçirilən ağır xroniki xəstəliklərin müalicəsi və ya informasiyadan RNT və DNT..

Biorezonans

Rezonans sözü fizika terminidir. Elektronikada da tez-tez istifadə olunur. İki eyni tezlik və ya elektrik siqnalının seçilməsi və qarşılıqlı əlaqəsi kimi müəyyən edilə bilər. Bioloji sistemlər üçün rezonans hadisələrini istifadə edən üsul və texnologiyalar biorezonans adlanır. Nüfuzuna görə biorezonans metodu müxtəlif sistemlərdən istifadə edən cihazlar tərəfindən təqlid edilmiş və istifadə edilmişdir. Ancaq bir sistemin biorezonans modelindən tam istifadə etməsi üçün əvvəlcə tezlikin dalğa formasından istifadə etməli, sonra isə insan orqanizmi öz tezliklərindən istifadə edə bilməlidir. Bu, mütləq bioenerji metodu deyil, çünki tez-tez qarışdırılır. Bu biofiziki terapiya üsuludur.

Biorezonansın yarandığı və ilk istifadə olunduğu yer Almaniyadır. Son onillikdə bütün dünyada, o cümlədən ölkəmizdə daha çox tanınmasına baxmayaraq, klassik biorezonansın əsas anlayışları və təsir mexanizmi haqqında daha çox məlumat olmalıdır.

Biorezonans terapiyaları maddi maddələr (dərmanlar, tibbi ləvazimatlar) əvəzinə “elektromaqnit vibrasiyaları vasitəsilə ötürülən məlumatlarla” təmin edilir. Bu informasiya fenomeninə görə belə terapiyalara bilik-informasiya terapiyası da deyilir. Onun klassik homeopatiya, akupunktur və digər qeyri-maddi müalicə üsulları ilə də oxşar cəhətləri var. Xəstə orqanizmin sağalması, tezliklər üzrə daşındığı və orqanizm tərəfindən öz enerji sisteminə udulduğu düşünülən tezlik məlumatı vasitəsilə baş verir. Məlumat elektromaqnit xarakterlidir və elektromaqnit vibrasiyaları şəklində daşınır. Bədəndəki meridianlar üzərində axan elektromaqnit məlumatı ilə kənardan verilən məlumat arasında rezonansın reallaşması şəfa gətirir.

Klassik homeopatiyada istifadə edildiyi kimi; 10 dəfə, məsələn, 400 dəfə seyreltmə tələb edən bir homeopatik dərman əsl müalicəni necə təmin edə bilər?
Akupunkturda xəstə orqandan uzaqda olsa belə, dəqiq nöqtəyə qoyulan akupunktur iynəsi necə sağalmanı təmin edə bilər?
Neyroterapiyada zədələnmiş elektrik aktivliyini aradan qaldırmaq üçün birbaşa fokusda tətbiq olunan və elektrik aktivliyini sıfırlayan lokal anesteziya hansı təkmilləşdirmə yarada bilər?
Maddələrin birbaşa təsirinə diqqət yetirən dominant tibb mədəniyyətimizdə bu cür müalicəvi qüvvələr haqqında məlumat demək olar ki, istifadə edilmir. İstifadə etməməyimizin əsas səbəbi bu müalicələrin iş mexanizmlərini anlaya bilməməyimizdir.

Son illərdə səs tezlikləri ilə həyata keçirilən ağır xroniki xəstəliklərin müalicəsi və ya informasiyadan RNT və DNT nümunələrinin surətinin çıxarılması üzrə tədqiqatlar bizə tezliklərin məlumat daşıdığını və bu məlumatın sağalma və ya yaradılış proseslərində təsirli olduğunu tədricən sübut etdi. Wi-Fi xətləri ilə internetə qoşula bilməyimiz, televiziya və ya radio kanallarını tezliklərə uyğunlaşdıraraq görünən və eşidilən hala gətirə bilməyimiz bəşəriyyət olaraq keçən əsrdə tezlik məlumatlarından müxtəlif sahələrdə istifadə etdiyimizin ən bariz göstəricisidir. İndi bu məlumatın insan və ya canlı orqanizmin müalicəsində istifadə edilməsinin vaxtıdır.

Dr.Lale Nasirova